بی‌شناسنامه‌بودن درد بزرگی‌ست
۲۲ام دی ۱۳۹۶ سرگرمی


بی‌شناسنامه‌‌ها مدرسه نمی‌روند ولی مدرسه‌ای در زاهدان ۳۶۰ بی‌شناسنامه را درس می‌دهد. برای آن‌ها صدای زنگ و لباس مدرسه بزرگ‌ترین آرزو است


مطالب پیشنهادی