حاتمی کیا دیشب بعد از دریافت جایزه بهترین کارگردانی به نگاه رایج به سازنده های فیلم های ارزشی و صدا و سیما انتقاد کرد
مطالب پیشنهادی