رشد 18 دمجله پوپکی فروش رنو فرانسه به ایران
۱۲ام اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

به گزارش مجله پوپک، رنو فرانسه اعلام کرد در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱۵۸۴۶ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

رشد 18 دمجله پوپکی فروش رنو فرانسه به ایران

فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸
دمجله پوپکی داشته است. رنو در ژانویه سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۳۴۴۹ دستگاه از محصولات
خود را روانه بازار ایران کرده بود.

با این حال فروش محصولات رنو به ایران در ژانویه ۲۰۱۸ نسبت به ماه قبل
از آن افت ۱۸ دمجله پوپکی داشته است. این شرکت فرانسوی در دسامبر۲۰۱۷ بالغ بر
۱۷۲۱۷ دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.

بر اساس این گزارش  رنو در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۶۲ هزار و ۷۹ دستگاه از
محصولات خود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این
سال نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۹٫۳ دمجله پوپکی داشت. فروش رنو به ایران در سال
۲۰۱۶ نیز نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۱۰ دمجله پوپکی داشت و به ۱۰۸۵۳۶ دستگاه
رسید.

 رنو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۱۵۰۰، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۳هزار دستگاه و
در سال ۲۰۱۳ بالغ‌ بر ۳۹هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به ایران
فروخته بود.


مطالب پیشنهادی